Algemene Voorwaarden

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Voorwaarden van Nederland ICT van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden kunt u tevens hieronder downloaden.