Disclaimer

Hoewel Wesoby deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft ontwikkeld, is het mogelijk dat bepaalde informatie op den duur is verouderd en/of niet (meer) correct is. Wesoby is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Sommige links in deze website verwijzen naar door derden bijgehouden informatiebronnen, hierover heeft Wesoby geen controle.

Niets van de teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking van de teksten en/of afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming van Wesoby.